Levensloop en interessen van Sjaak Tool

Jeugd

Mijn roots liggen in Wadway, een klein dorpje midden in de Westfriese polder. Ik heb goede herinneringen aan het leven op het platte land. Als mijn broer en ik met mijn vader op het land waren vroeg hij vaak: Hoeveel kerktorens zie je? Wij draaiden langzaam om onze as en keken in het rond, ondertussen telden we alle kerktorens. Meestal kwamen we tot 8 soms zelfs tot zo'n 11 stuks maar ook dan hadden we er vaak nog een gemist.

Delft

Na de middelbare school ben ik in Delft informatiekunde gaan studeren en zoals zoveel techniek studenten speelde ik op de middelbare school met technisch speelgoed zoals meccano of een elektronica bouwdoos. Aan de grote stad moest ik wel wennen maar gaandeweg vond ik mijn draai. Tijdens mijn studie heb ik veel aan toneel gedaan, hoe kon het ook anders? Delft was in die tijd een bloeiende theaterstad met veel amateurtoneel. Daarnaast ben ik lid geweest van de studentenvereniging "De Delftse Zwervers".

Vrije Academie

Om mijn creatieve kant de ruimte te geven besloot ik om verder te gaan in de beeldende kunst en ben in de 80'er jaren deelnemer geweest aan de Vrije Academie in Den Haag. Deze academie is in 1947 opgezet door Livinus van de Bundt naar voorbeeld van de Bauhaus Academie in Weimar. Van de Bundt ging uit van een andere manier om tot artistieke rijping te komen dan de toen, en nog steeds, gebruikelijke manier. Artistieke vorming vindt niet plaats via onderwijs, uitmondend in een eindexamen, maar via dialoog, zelfreflectie, eigenzinnigheid, zelfstandigheid en een constructieve houding naar de samenleving toe.

Onderwijs

Dat ik met de beeldende kunst niet zo gemakkelijk mijn brood zou kunnen verdienen werd mij na verloop van tijd wel duidelijk. Daarom heb ik een bijbaantje gezocht en al snel werkte ik part-time als docent in het volwassenonderwijs. Van het lesgeven heb ik mijn vak gemaakt en ik heb een succesvolle carrière van bijna 35 jaar gehad. Ik heb met veel plezier gewerkt als docent bij de economische studies van de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor heb ik gewerkt op de Haagse Hogeschool, de Technische Universiteit en het Institute of Social Studies.

Fotografie

Op de Vrije Academie heb ik de basis gelegd voor mijn fotografie. Mijn voorliefde voor de natuur stamt uit mijn jeugd. Op het platteland van Noord-Holland kon ik eindeloos genieten van de weidse, bijna lege landschappen. Een andere invloed op mijn fotografie is de abstracte kunst uit het begin van de vorige eeuw. Bijvoorbeeld van Klee, Kandinsky, Chagal en Mondriaan. Daarnaast ben ik ook gefascineerd door de chaostheorie. Deze vernieuwende theorie over de natuur uit het begin van de jaren negentig heeft mooie en spannende beelden voorgebracht. Ik heb mijn foto's tentoongesteld op de Technische Universiteit, het Institute of Social Studies en het Ministerie van Economische Zaken.

Ik ben gefascineerd door de rimpelingen en weerspiegelingen die het wateroppervlak laat zien. Deze zijn steeds weer anders en worden be´nvloed door de omgeving, het invallende licht en de wind. Ik kijk naar het wateroppervlak en zoek iets wat mij opvalt. Dit kan het contrast tussen licht en donker zijn of bepaalde vormen in de rimpelingen van het water. Daar maak ik dan enkele foto's van. Deze beelden bewerk ik op de computer om tot een artistieke impressie te komen die verwondering oproept. De kijker vraagt zich af wat het is dat hij ziet. Met mijn beelden benadruk ik de schoonheid van de natuur.

Pensioen

Nu ik met pensioen ben heb ik mijn liefde voor kunst en fotografie weer opgepakt en ik ben lid van de Capelse Kunstkring.